TRAPPOR FÖR INDUSTRI & LAGER  

Trappor för industri och lager

Dagens högautomatiserade anläggningar ställer höga krav på såväl service som åtkomlighet. 
Arbetsmiljön har kommit allt mer i fokus vilket till exempel att man mer eller mindre helt tvingas frångå arbete från stegar och liknande till förmån för fasta eller mobila lösningar som uppfyller helt andra säkerhetskrav.

Trappverkets lösningar för industriellt bruk riktar sig ett flertal olika branscher såsom tillverkning, kemisk industri, transport , läkemedel, gruvdrift, järnvägar, energi, livsmedel, och vattenrening/reningsverk mm.
Vi använder standardiserade aluminiumprofiler för att tillverka trappor, stegar, gångbroar, plattformar och andra konstruktioner till dina specifika behov i en industriellt påfrestande miljö. Produkterna tillverkas i högkvalitativt anodiserat aluminium.
 

Trappverket har ett brett sortiment:

 • Industristegar av aluminium
 • Trappstegar av aluminium
 • Industrutrappor av aluminium
 • Gångbroar och plattformar i aluminium

Innan man börjar konstruera sin specialtrappa är det en hel del frågor man bör ställa sig:

 • ​Skall den vara skön att gå i (inte så brant)
 • Hur bred behöver aluminiumtrappan vara?
 • Vilket stegdjup är lämpligt
 • Vilken miljö skall trappan användas i? Inne/ute, bostad/industri osv
 • Behövs någon form av halkskydd?
 • Behövs trapplan/avsatser
 • Kommer trappan bli så hög att räcke behövs. Vilken typ i så fall?

Vi hjälper dig att rita, konstruera, producera och installera din specialtrappa i aluminium.