BRAND- & UTRYMNINGSTRAPPOR  

Brandtrappor och utrymningstrappor

En brand kan sprida sig oerhört fort, så det är viktigt att snabbt kunna evakuera en byggnad i händelse av larm. Därför måste det finns snabb tillgång utrymningsvägar som enkelt kan nås utanför fönster, plattformar eller tak.

Ingen byggnad är den andra lik, så vi tillverkar våra brandtrappor för att passa på just din fastighet! 

Oftast går en brandtrappa längs med fasaden, vilket gör att man behöver en plattform överst. Ibland finns det redan en plattform/avsats och då kan vi leverera endast en rak utrymningstrappa med räcke på ena eller båda sidorna.

Det många glömmer är att en trappa i händelse av brand/olycka inte enbart används utav de som skall evakueras. Ofta används trappan även av brandkår och räddningstjänst för att ta sig in i lokalen. Ett vanligt krav är att man skall kunna bära en bår i trappan och detta diskvalificerar direkt en spiraltrappa. För att en trappa skall fungera bra bör den vara relativt bred, 100-120 cm, och med stor plattofrm upptill för att förhindra trängsel/stockningar. En stor plattform gör det också enklare att transportera upp/ner eventuell utrustning såsom bårar etc.

Kontakta oss så hjälper vi dig med din utrymningstrappa!


 
 

Utrymningstrappa industrilokal
Utrymningstrappa industrilokal
Brandtrappa skola
Brandtrappa skola
Brandtrappa baksida butikslokal
Brandtrappa baksida butikslokal